PScongres.nl

Bund fires (PGS-29)

17 May 2017
13:25

Bund fires (PGS-29)

Begin 2017 hebben alle bedrijven met tankputten waarin zich tanks met een vast dak met klasse 1 en/of klasse 2 vloeistoffen bevinden, in een brief van de Omgevingsdienst, Regionale Uitvoeringsdienst of Provincie het verzoek ontvangen om een zogenaamd ‘Implementatieplan bestrijdingen tankputbrand PGS29’ op te stellen en in te dienen. Op 1 mei moeten deze plannen zijn ingediend. In de presentatie zal ingegaan worden op de aanpak die is gevolgd, de gevolgen die voor de bedrijven aan de orde komen en zijn gekomen en hoe invulling gegeven zal worden aan het voorbereiden op tankputbranden.